29 de març 2010

64/29032010


No ha de ser maltractada, violada, esclavitzada, ignorada seu pels seus orígens o principis ètics. Tampoc ha de ser odiada pel lloc on es troba o viu en aquest món.

25 de març 2010

63/25032010

41 º 20'35 77 "N - 2 º 02'46 .71" E

seguiment d'un arxiu efímer (18)

24 de març 2010

62/24032010

Paisatge= espai invadit

El paisatge pot ser interpretat com una successió d'infinits moments efímers en contínua mutació (Javier Maderuelo)
En principi tota activitat humana té un reflex en l'espai, i per tant modifica el paisatge. Es pot conèixer el caràcter d'una societat per les seves manifestacions en l'espai i pel seu impacte en el paisatge. (Enciclopedia Libre)

Una etica del paisatge, una ética ecologica cedeix drets a la naturalesa que aquesta no pot reclamar, i, d’altra banda, es tracta d’una cassió de drets a la naturalesa que la qual no hi ha deures per part de la naturalesa


L’etica de la responsabilitat i de qualsevol ètica ecològica, es basen en un reconeixement no recìproc i unilateral que ens exigeix reconèixer els drets de la natura i de les generacions futures, dels quals, tanmateix, no es pot derivar cap deure envers nosaltres. Ja que la nova dimensió de la praxi no només afecta a les relacions humanes de l’actualitat, sinó tambè la naturalesa sencera i l’existència de les generacions futures. (Hans Jonas)


21 de març 2010

17 de març 2010

60/17032010

41 º 20'35 77 "N - 2 º 02'46 .71" E

seguiment d'un arxiu efímer (17)
Aquest inventari és la perfecta metàfora de la democràcia. En aquest pal metàl.lic conviuen un grup d'idees, directives i raons que poden ser iguals, diferents i també oposades. Conviuen diaris de notícies, fullets publicitaris de qualsevol artefacte prescindible, revistes roses, etc .. Totes conviuen en igualtat de condicions i sense cap tipus de jerarquia. Hi ha llibertat absoluta per deixar o agafar qualsevol text sense donar ni demanar explicacions.

15 de març 2010

59/15032010

Inventari domestic
Entrega nº: 07

11 de març 2010

58/11032010

( utopia )
Té un sentiment de malestar davant de la ciutat actual, per a Ell no representa el paradís somiat o el que li prometia la utopia

Espais deshabitats

Paisatge urbà en transició

Llocs de trànsit

Àrees de xoc

Espais buits

Espais de fugides i arribades

Espais en estat arqueològic

Espais que busquen reafirmar una difícil identitat

Espais assetjats

Qui hi habita?

Com hi habita?

Per què hi habita?

Amb qui hi habita?

Ell té un món que l'envolta, però procura viure entre parèntesis
7 de març 2010

57/07032010

41 º 20'35 77 "N - 2 º 02'46 .71" E
seguiment d'un arxiu efímer (16)

5 de març 2010

56/05032010


famílies: el sentit de la paraula "família" no té a veure amb un parentiu de consanguinitat, sinó sobretot amb sentiments com la convivència, la solidaritat i altres

55/05032010

ara i desprès

El paisatge com a objecte de dret: Tenim dret a un paisatge bell i harmoniós amb el qual ens sentim identificats, no només el bucòlic, sinó també el creat per l'home.
(Fietta Jarque)
Mirant un paisatge podem imaginar la història del lloc, no serà real però a grans trets sí que serà verídica. A través de les restes d'edificis, els marges o la seva absència, com estan alineats alguns arbres, el canvi brusc de tipus d'arbrat, sèquies abandonades, camins plens de brossa, les lìnies elèctriques, senyals criptcas que indiquen, potser, cables o tubs subterranis, restes de tanques, etc.... La recerca del que ha desaparegut, a sota o entre la herba, en els barrancs, en els corriols…, tot paisatge amaga els seus secrets, en cada marca en el paisatge, en cada ruïna, darrere hi ha històries, mínimes potser, però la suma d'elles han construït el paisatge que contemplem actualment
Hi ha un enllaç imprescindible de l’home amb la totalitat de la natura: la necessitat humana d’autoconservació.
(Jörg Zimmer)

2 de març 2010